Zainteresować nauką

Nauka dzieci, poszerzanie ich zainteresowań oraz wiedzy z różnych obszarów jest bardzo ważne. Dzięki temu najmłodsi mają szansę nie tylko na poznawanie otaczającego ich świata, ale mogą również rozwijać swoje zainteresowania. Niestety bardzo często program nauczanie nie uwzględnia indywidualnych zainteresowań dziecka. Z tego też względu wszyscy uczniowie w jednej klasie muszą opanować ten sam materiał dydaktyczny, bez względu na to, jakie przejawiają zdolności. Bardzo często od doświadczenia oraz zaangażowania nauczyciela zależy to, czy dziecko będzie miało szansę na poszerzenie swojej wiedzy w danej dziecinie, czy też zostanie do niej zniechęcone. W efekcie ważne jest nie tylko to czym się dziecko interesuje, ale również i to, w jaki sposób przedstawione jest dane zagadnienie. Nauczyciele mają świadomość tego, że programy nauczania w bardzo dużym stopniu ograniczają ich możliwości, a na zajęciach pozalekcyjnych nie zawsze jest czas na przedstawienie informacji, nie ujętych w programie nauczania.

Efektywne wykorzystanie wiedzy

Programy nauczania w szkołach jest bardzo często krytykowany przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wiele osób uważa, że dzieci nie rozwijają swoich zainteresowań, muszą natomiast opanować wiedzę, z której w przyszłości nie będą korzystać. W efekcie wielu uczniów po ukończeniu szkoły ma wiedzę, której nie potrafi niestety wykorzystać w praktyce. Tym samym nie brakuje głosów, które mówią o tym, że polski system edukacji jest mało wydajny. W porównaniu do uczniów z innych państw, Polscy uczniowie na różnego rodzaju testach wypadają znacznie gorzej. Pomimo tego, że poziom nauczania zdaniem wielu osób w polskich szkołach jest wyższych niż w innych państwa, to jednak uczniowie nie potrafią efektywnie korzystać ze zdobytej w czasie nauki wiedzy. Taka sytuacja powoduje, że konieczne stają się zmiany w systemie nauczania. Jednakże ich wprowadzenie nie jest łatwe. Jak przyznają sami pedagodzy bardzo trudno jest określić jakie zmiany będą najbardziej efektywne, ponieważ stworzenie idealnego systemu nauczania nie jest możliwe.

Interesujące lekcje

Rozwój zainteresowań dzieci oraz młodzieży może następować poprzez zdobywaną przez nich wiedzę. W wielu przypadkach to właśnie pasja, z jaką nauczyciel wykłada dany przedmiot sprawia, że uczniowie zaczynają się nim bardziej interesować oraz dostrzegają, że nauka może być ciekawa oraz interesująca. Z drugiej jednak strony są przedmioty, których nauczanie jest na bardzo niskimi poziomie, i których poznawanie nie jest dla dziecka atrakcyjne. W takiej sytuacji czas spędzony na mało interesujących lekcjach jest dla dziecka czasem straconym. Zdarza się również, że zmiana nauczyciela powoduje u dziecka zainteresowanie danym przedmiotem lub wprost przeciwnie zniechęcenie do niego. Dlatego też, to właśnie na nauczycielach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i to oni często mają ogromny wpływ na to, jak będą się kształtować zainteresowania dzieci. Natomiast sami uczniowie przyznają, że wiele zagadnień poruszanych na lekcjach jest ciekawych, natomiast sposób ich przedstawienia powoduje większy bark zainteresowania danym tematem.

Nauka to przygoda

Zabawa, przygoda, fascynacja, odkrywanie tajemnic świata oraz możliwość samodzielnego ich poznania dla wielu osób, nie tylko dzieci jest tym co sprawia, że zaczynają się interesować nauką. Niestety prowadzenie lekcji w ten właśnie sposób bardzo często jest niemożliwe ze względu na ograniczone możliwości finansowe szkół. Każdy eksperyment, każde badanie naukowe wiąże się z określonymi kosztami. Nie mniej jednak, nauka jest tą dzieciną, w którą warto inwestować. Im wcześniej dzieci zrozumieją, że nauka to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim bardzo interesująca przygoda, tym chętnie będą przyswajać sobie nowe wiadomości. Dlatego też zmiany w edukacji, powinny być w większym stopniu nakierowane na zmianę sposobu nauczania. Więcej doświadczeń, zabawy oraz przygody, mniej wykładów oraz nauki na pamięć, sprawi, że dzieci same zaczną zaglądać do książek. Będą wiedzieć, że mogą w nich znaleźć odpowiedzi na interesujące je pytania, a tym samym będą mogły poszerzyć swoją wiedzę. Takie podejście do nauki z pewnością pozwoli na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów.

Kariera naukowa

Nauka ma bardzo różne oblicza. Od ciekawych doświadczeń, po długie godziny spędzone w szkole na poznawaniu kolejnych praw, o których większość z nas bardzo szybko zapomina. Z tego też względu tak ważne jest to, aby już od najmłodszych lat pokazywać dzieciom, że zdobywanie wiedzy może być czymś niezwykłym, fascynującym oraz wartym tego, żeby poświęcić na to swój wolny czas. Niestety bardzo często dzieci postrzegają naukę jako przykry obowiązek. Dopiero z czasem przekonują się o tym, że poszczególne gałęzie nauki mogą być dla nich bardzo interesujące. Jednakże okazuje się wtedy, że brakuje im zapału do nauki. Pomimo tego, że dany temat bardzo często interesuje młode osoby, złe doświadczenia z czasów szkoły podstawowej sprawiają, że osobie trudno jest zmienić swoje podejście do nauki. Przekonują się jednak o tym, że praca naukowa może być bardzo fascynująca oraz może rozwijać ich zainteresowania. Z tego też względu wiele osób próbuje zmienić swoje podejście do nauki i wybiera karierę naukową.

Jak wybrać dobrą szkołę?

Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja dla dziecka, ale najczęściej decydują o tym rodzice. Dziecko nie jest jeszcze świadome korzyści, jakie przynosi edukacja, dlatego trudno, aby samo wybierało placówkę. Aby wybrać dobrą szkołę należy zapoznać się z programem nauczania, a także opiniami innych rodziców na temat nauczycieli. I chociaż szkoła może mieć bardzo dobrą opinię może okazać się, że wcale nie jest taka korzystna dla ucznia jak zdawało się wcześniej. Aby wybrać dobrą szkołę należy liczyć się z tym, że nie zawsze musi ona odpowiadać dziecku. Najważniejsze jest, aby program nauczania był rozwinięty, zawierał elementy nie tylko przedmiotów podstawowych, ale także dodatkowych jak np. wybór języka obcego, jakiego może uczyć się nasze dziecko. Tak samo jak przy wyborze liceum, możemy się kierować nie tylko profilem klasy, jaką chce się wybrać, ale także możliwością uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kółkach, ilością zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli danego przedmiotu.

Opłacalne kierunki studiów

Które kierunki studiów obecnie uchodzą za najbardziej opłacalne? Trudno iść na studia mając na uwadze wyłącznie zapewnioną intratną przyszłość. Kierując się takim kryterium, raczej sobie nie poradzimy. Jednak gdyby przypuszczać należy odradzić wszelkie kierunki typu zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, inżynieria czy filologia polska. Chociaż mówi się dzisiaj bardzo wiele o niższości kierunków humanistycznych, to jednak nadal są one popularne pośród osób, które mają problemy z nauką matematyki, fizyki czy chemii natomiast piszą wspaniałe opowiadania albo bardzo szybko uczą się historii, mają talent do języków. Uczenie się języków jest dzisiaj bardzo istotne i warto ku temu skierować swoją przyszłość. Szczególnie, jeśli chodzi o języki, które nie są powszechne, a warto je znać. I takim językiem jest dzisiaj np. język rosyjski. Mało młodych ludzi wybiera język rosyjski, jako przewodni, a ze znajomością takiegoż łatwiej o dobre miejsce pracy na rynku zagranicznym, tak samo jak ze znajomością chińskiego.

Darmowe korepetycje dla ucznia

Jeśli twoje dziecko ma problemy w szkole, a ty nie umiesz sobie z nimi poradzić, a nie stać się na zatrudnienie osobistego korepetytora, być może w szkole, do której uczęszcza twoje dziecko albo w innej miejscowej placówce, odbywają się zajęcia, które mają charakter wyrównawczy. Takie zajęcia są to korepetycje pozalekcyjne z niektórych przedmiotów, z którymi szczególnie nie radzą sobie uczniowie. Odbywają się w godzinach rannych albo popołudniowych, poza lekcjami a ich czas ustalany jest z zainteresowanymi uczniami. Takie zajęcia ruszyły z ramienia UE, fundowane przez program poszerzania zainteresowania szkołami. Takie korepetycje odciążają rodziców, a jednocześnie dają lepsze wyniki szkole. Jak wiadomo, każda szkoła chce, aby jej uczniowie byli jak najlepsi i bardzo dobrze radzili sobie w porównaniu z innymi miejscowymi placówkami? Organizowanie takich korepetycji podnosi poziom wiedzy, a co za tym idzie, wyniki w nauce poszczególnych uczniów, co wpływa na średnią całej klasy i szkoły.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Obowiązek szkolny w Polsce jest dla dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nowe przepisy związane z ujednoliceniem prawa we wszystkich państwach Unii Europejskiej mają zmienić wiek w którym dziecko ma rozpocząć edukację szkolną. Do tej pory obowiązkiem szkolnym obejmowano wszystkie dzieci, które w danym roku ukończyły 7 lat. Teraz jest okres przejściowy, w którym dzieci sześcioletnie mogą zacząć edukację szkolną już w wieku 6 lat – decyzja należy do rodziców. Za to dzieci 5 letnie oraz 6 letnie, które nie będą jeszcze szły do pierwszej klasy powinny uczęszczać przez rok do oddziału przedszkolnego, do tzw. „ zerówki”, która przygotuje dzieci do pójścia do szkoły. Nauka w trzech pierwszych latach chodzenia do szkoły jest w systemie zintegrowanym. Czyli nie ma podziału na przedmioty, są za to bloki w których dzieci uczą się podstawowych rzeczy związanych z przyrodą, nauką języka polskiego i matematyki. Dodatkowo dzieci w wielu szkołach mają dostęp do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, rozwijające ich zainteresowania.

Etapy edukacji w Polsce

Edukacja w Polsce odbywa się na kilku stopniach i poziomach. Początkową edukacje rozpoczyna się od szkoły podstawowej. Nauka w niej jest podzielone na dwa etapy. Początkowo przez pierwsze trzy lata dziecko jest nauczane w tzw. nauczaniu początkowym. Nauka ta pozwala dziecko wdrożyć się w system szkolny i nauczyć się zasad panujących w szkole. Po tym etapie kolejne cztery lata szkoły podstawowej uczniowie nabywają wiedzę uczestnicząc w lekcjach takich jak matematyka, fizyka, język polski, biologia, geografia oraz język obcy. Po ukończonej nauce w szkole podstawowej uczniowie wybierają szkołę gimnazjalną, której czas trwania wynosi trzy lata. W tym okresie uczniowie powinni zdecydować o dalszym kierunku swojego kształcenia. Po ukończeniu gimnazjum i przekroczenia 18 roku życia obowiązek szkolny przestaje obowiązywać. Po ukończeniu gimnazjum wraz ze zdaniem egzaminu gimnazjalnego uczeń może wybrać dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum profilowanym lub szkole zawodowej. Po ukończeniu technikum lub liceum oraz zdaniu egzaminu maturalnego można starać się o dostanie się na studia wyższe.

Szukaj

Kategorie

Polecane